Guder

Gudene er ytre krefter som påvirker rollenes liv.

De kan være urettferdige eller nådefulle. Gruvekkende og vakre.

Noen guder bryr seg om rollene. Andre er likegyldige.

Hver spiller beskriver en gud, som hennes rolle har et særlig bånd til.

Gudene har statuer og helligdommer. Altre og hellige fjell. Hemmelige ord og tegn. De kan ses på jorden, på himmelen og i døgnet.

Noen ganger vil de manifesteres i rollen. Som stemmer, drømmer eller stemninger.

Spillet handler om å erkjenne og integrere disse kreftene.

Reklamer